II Międzypowiatowy Konkurs Literacki „Opowiem ci o górniku”

Już po raz drugi zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Międzypowiatowym Konkursie Literackim „Opowiem ci o górniku”, który łączy rozwój talentu pisarskiego z utrwalaniem i promocją lokalnej historii.

Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą formy literackiej ciekawej postaci górnika, bazując na własnych doświadczeniach. Prace należy wykonać i przekazać do 30 listopada w formie:
osobistej lub listownie zaadresowanej do Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów z dopiskiem: Konkurs „Opowiem ci o górniku”. Liczy się data stempla pocztowego;
elektronicznie na adres mailowy: opowiemciogorniku@interia.pl.

Prace konkursowe powinny zawierać następujące informacje:
– dane autora zaklejone w kopercie (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, telefon kontaktowy rodzica i opiekuna artystycznego, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod opieką, którego powstała praca), sygnowane godłem (słownym),
– kopertę opatrzyć godłem (słownym) oraz zaznaczyć kategorię i klasę, zakleić kopertę, sygnowaną tym samym godłem.

Praca literacka ma zostać złożona w charakterze wydruku komputerowego do 4 stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach organizatorów do 11 grudnia 2020 r.

Regulamin II Międzypowiatowego Konkursu Literackiego „Opowiem ci o górniku”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wielkość liter
Kolory