Pomagamy!

Centrum Kultury w Polkowicach aktywnie włącza się w lokalne akcje pomagające mieszkańcom gminy Polkowice oraz służbom medycznym. W tym trudnym czasie, który jest wyzwaniem dla całego społeczeństwa, nie zamierzamy siedzieć z założonymi rękami. 

Maseczki dla pracowników KGHM oraz służb medycznych

Blisko 1200 sztuk maseczek ochronnych uszyli mieszkańcy Gminy Polkowice. W akcję włączyło się  około 50 osób. W piątek szyto maseczki w siedzibie firmy KGHM ZANAM, która dostarczyła niezbędne materiały, a od poniedziałku materiały są rozdysponowywane bezpośrednio do domów, gdzie chętni pracują na swoich maszynach do szycia. Wolontariat KGHM wspomógł całą akcję w zakresie koordynacji całości działań.

Pięć osób z Centrum Kultury zostało odpowiednio przeszkolonych, przygotowano również film instruktażowy, który został umieszczony na fanpage’u Centrum Kultury na portalu Facebook. 

Zanim maseczki dotrą do potrzebujących, zostaną poddane procesowi sterylizacji. Następnie zostaną przekazane pracownikom KGHM i okolicznym szpitalom.

Szycie będzie kontynuowane w kolejnych dniach – o wynikach będziemy informować na bieżąco!

Akcja #WzywamyPosiłki

Dostarczyć posiłki personelowi medycznemu, walczącemu z pandemią koronawirusa – taka misja przyświeca obywatelskiej inicjatywie #WzywamyPosiłki, która odbywa się w całej Polsce. W akcji, na zasadach pro bono, udział biorą sieci restauracji, firmy cateringowe, producenci żywności i napojów oraz kilkadziesiąt mniejszych podmiotów z branży gastronomicznej. W pierwszych godzinach dostarczono 2417 posiłków.

Inicjatywa ta zrodziła się z chęci okazania wdzięczności i wsparcia pracownikom służby zdrowia, którzy walczą na pierwszej linii z pandemią koronawirusa. Informacje o sytuacji wyczerpanego personelu medycznego w krajach, które wcześniej doświadczyły pandemii zainspirowały organizatorów do stworzenia ogólnopolskiej akcji wspierającej polski personel medyczny. Akcja łączy potrzebującyc z tymi, którzy chcą pomóc. Organizatorzy weryfikują stan zapotrzebowania na żywność i napoje w poszczególnych placówkach i wysyłają posiłki tam, gdzie rzeczywiście ktoś na nie czeka.  Dostawy obejmują szpitale, stacje pogotowia i laboratoria diagnostyczne – codziennie dołączają kolejne miejsca.

Bądź na bieżąco! -> fanpage akcji #WzywamyPosiłki

W gminie Polkowice akcję wsparli już m.in. sołectwo Sucha Górna, mieszkańcy Nowej Wsi Lubińskiej, Hurtownia Stępień z Polkowic oraz prywatne osoby.

 

Seniorze – nie wychodź z domu!

Koronawirus stanowi największe zagrożenie dla osób starszych oraz przewlekle chorych. Zgodnie z zaleceniami ekspertów nie powinny one opuszczać swoich domów i mieszkań, dlatego wspólnie z Polkowickim Centrum Wolontariatu pomagamy w robieniu niezbędnych zakupów czy wizytach w aptece tym, którzy znajdują się w grupie ryzyka.