Warsztaty i zajęcia – zapraszamy od poniedziałku!

Jeżeli tęskniliście za naszymi warsztatami i zajęciami to mamy dla Was wspaniałą wiadomość – wracamy od poniedziałku 8 czerwca!

Po długich miesiącach oczekiwania w końcu otrzymaliśmy zielone światło. Niezwłocznie skontaktowaliśmy się z Waszymi ulubionymi instruktorami i przygotowaliśmy nasze sale i sprzęty na zajęcia, które odbywać się będą do końca czerwca

Cały czas jesteśmy też w kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Polkowicach oraz uważnie stosujemy się do wszystkich nowy zaleceń, by zapewnić wszystkim uczestnikom oraz instruktorom najbezpieczniejsze możliwe warunki.

 

W Ośrodku przy ul. Skalników 4 prowadzone będą:

– zajęcia z rysunku – poniedziałek, godz. 16:00-18:00,

– szkółka szachowa – poniedziałek, godz. 17:15-18:00,

– zajęcia w dziecięcej pracowni plastycznej – wtorek, godz. 15:30-16:30,

– warsztaty perkusyjne – środa, I grupa godz. 14:00-14:30, II grupa  godz. 14:45-15:15, III grupa godz. 15:30-16:00, IV grupa  godz. 16:15-17:00,

– zajęcia malarstwo sztalugowe – czwartek, godz. 17:15-19:00.

Do Atelier (Rynek 4A) zapraszamy uczestników:

– zespołu tanecznego – wtorek, godz. 16:00-16:45,

– baletu – środa, piątek, I grupa godz. 15:20-16:00, II grupa godz. 16:15-16:55, III grupa godz. 17:10-18:00.

W Kinie w poniedziałki w godz. 17:00-20:00 odbywać się będą spotkania Grupy Teatralnej „Antrakt”.

 

Świetlice wiejskie (kontakt pod numerem 76 844 04 43):

Sobin

10.06.2020 r., godz. 16:00-17:00 – zajęcia plastyczno-techniczne – prace z płatków osikowych

17.06.2020 r.: godz. 16:00-17:00 – zajęcia plastyczno- techniczne – wykonanie zabawki do gry w kółko-krzyżyk

 

Jędrzychów

10.06.2020 r., godz. 15:30-16:30 – zajęcia plastyczno-techniczne – pudełko na przybory szkolne

17.06.2020 r., godz. 15:30-16:30 – zajęcia techniczne – równoważnie z korka od butelki i zabawa z plasteliną

 

Sucha Górna

10.06.2020 r., godz. 16:30-17:30 – zajęcia plastyczne – tworzenie mini plakatu – sztuka art. Banksy

17.06.2020 r., godz. 16:30-17:30 – zajęcia plastyczno-techniczne – kosmos w słoiku

 

Trzebcz

10.06.2020 r., godz. 15:00-16:00 – zajęcia plastyczno-techniczne – motyl z kartonu 3D

17.06.2020 r., godz. 15:00-16:00 – zajęcia plastyczno-techniczne – ptaszki i Minionki z rolek

 

Nowa Wieś Lubińska

10.06.2020 r., godz. 15:00-16:00 – zajęcia plastyczne – ekodrzewko

17.06.2020 r., godz. 15:00-16:00 – zajęcia plastyczno-techniczne – breloczki z modeliny

 

Komorniki

09.06.2020 r., godz. 16:30-17:30 – zajęcia plastyczno-techniczne – atrakcyjne maski

16.06.2020 r., godz. 16:30-17:30 – zajęcia plastyczno-techniczne – łapacze snów

 

Wszystkie zajęcia będą prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, wytycznymi Narodowego Centrum Kultury oraz z zachowaniem obowiązujących zaleceń i obostrzeń sanitarnych.

 

Wprowadzone obostrzenia sanitarne:

1. Rodzice nie mogą przebywać wewnątrz budynków Centrum Kultury w Polkowicach. Dzieci odbierane są przez oddelegowanych do tego pracowników przed wejściem do wyznaczonego budynku.

2. Przed wejściem do budynku każdy uczestnik zostanie poddany pomiarowi temperatury.

3. Uczestnicy mający niepokojące objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem (m.in. katar, kaszel, temperatura przekraczająca 37 stopni C i in.) nie zostaną wpuszczeni na zajęcia.

4. W pomieszczeniach obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Uczestnicy oraz instruktorzy zajęć zobowiązani są do utrzymywania min. 2-metrowych odstępów między sobą.

5. W trakcie zajęć uczestnicy oraz instruktorzy zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos (nie obowiązuje dzieci do 4 r.ż.).

6. Przed, w trakcie oraz po zakończeniu zajęć instruktorzy oraz uczestnicy zobowiązani są do częstej dezynfekcji rąk.

7. Wszystkie przedmioty używane przez uczestników i instruktorów podlegają dezynfekcji po zakończeniu zajęć, podobnie jak dotykane przez nich powierzchnie.

8. Sale i pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia, będą wietrzone co godzinę.

9. Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek niezwłocznie poinformować Centrum Kultury o wystąpieniu niepokojących objawów lub zakażeniu koronawirusem.

 

UWAGA!!!

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze zapoznanie się z „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa obowiązującą w Centrum Kultury w okresie pandemii COVID-19” oraz wypełnienie deklaracji.

Skan lub zdjęcia wypełnionej deklaracji należy przesłać mailowo na: edukacja@ckpolkowice.pl. Oryginał podpisanej deklaracji prosimy dostarczyć pierwszego dnia zajęć!

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem tel. (76) 746 88 26.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w Centrum Kultury w okresie pandemii COVID-19

Deklaracja dla osoby pełnoletniej

Deklaracja dla osoby niepełnoletniej