Plener malarski

Zapraszamy wszystkich miłośników malarstwa do udziału w plenerze malarskim, który odbędzie się 10 lipca 2020 r. o godz. 9:00 w Guzicach (gmina Polkowice). Tym razem skierujemy naszą artystyczną uwagę w kierunku przyrody, dlatego tematem przewodnim pleneru będzie „Piękno natury w Zagłębiu Miedziowym”. 

Zadaniem każdego uczestnika pleneru będzie namalowanie obrazu związanego z zadanym tematem. Wskazane przez Organizatora Jury wybierze najlepsze prace, które zostaną nagrodzone po zakończeniu wydarzenia. Przy ocenie pod uwagę będą brane: oryginalność, zaskakujące spojrzenie, wrażenia estetyczne, precyzja wykonania, umiejętności malarskie oraz zgodność z tematem.

Warunkiem udziału w plenerze jest dostarczenie do 8 lipca 2020 r. do Centrum Kultury własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia, załączonej do regulaminu dostępnego poniżej. Organizator nie zapewnia dojazdu, posiłków oraz noclegu.  

Przypominamy, że podczas wydarzenia obowiązują zapisy procedury bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi.

Regulamin pleneru malarskiego 2020

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w Centrum Kultury w Polkowicach w okresie pandemii COVID-19