Konkurs literacki „Ocalić wspomnienia – pamiętnik pokoleń”

Towarzystwo Historyczne „Victoria” ogłasza gminny konkurs literacki pt. „Ocalić wspomnienia – pamiętnik pokoleń” w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie przedsięwzięć związanych z propagowaniem historii i tradycji narodowych” współfinansowanego z budżetu Gminy Polkowice.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Polkowice w trzech kategoriach wiekowych:
– szkoły podstawowe, klasy I-III,
– szkoły podstawowe, klasy IV-VIII,
– szkoły ponadpodstawowe.

Konkurs rozpoczyna się 30 września 2020 r.

Tematem konkursu jest przedstawienie w formie literackiej wspomnień najstarszych członków rodziny bądź społeczności lokalnej, którzy zostali wysiedleni z Kresów Wschodnich i osiedleni na ziemiach zachodnich.

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią regulaminu konkursu. Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście do Galerii „Rynek 26” w Polkowicach w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Ocalić wspomnienia – pamiętnika pokoleń” lub nadesłać w formie elektronicznej na adres ocalicwspomnienia@gmail.com wraz z podpisanym załącznikiem nr 1 do regulaminu do 23 października 2020 r.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres mailowy. Wręczenie nagród nastąpi 28 października 2020 r. o godz. 18:00 podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Kinie w Polkowicach.

Kontakt ws. szczegółów konkursu: Magdalena Szymaszek, tel. 501 436 638, magda.szymaszek@gmail.com