Nagrody rozdane!

Gratulujemy zwycięzcom konkursu na najpiękniejszą świąteczną dekorację posesji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich pomysłowość, ciężką pracę i umilanie wieczornych spacerów pięknymi iluminacjami.

Jury w składzie:
Mariusz Zybaczyński – Przewodniczący Jury,
Dorota Delążek – Zastępca Przewodniczącego Jury,
Helena Woźniak – członek Jury,
Aleksandra Gawlik – członek Jury,
Kinga Wróblewska – członek Jury,

przyznało nagrody w kategoriach:
1. Mała dekoracja posesji i zagrody osób fizycznych,
2. Duża dekoracja posesji i zagrody osób fizycznych,
3. Balkony osób fizycznych w budynkach mieszkalnych (wielorodzinnych, jednorodzinnych i szeregowych)