Uczestnicy naszych zajęć nagrodzeni w Międzynarodowym Konkursie!

Uczestnicy Pracowni Ceramiki Artystycznej działającej przy Centrum Kultury w Polkowicach zostali nagrodzeni w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Darujmy światu pokój”.

Konkurs zorganizowany został przez Oświęcimskie Centrum Kultury i objęty patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim. Prace konkursowe prezentowały twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość uczestników była afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

Do udziału w konkursie zostało nadesłanych 728 prac z 67 miejscowości. Podopiecznym naszej pracowni przyznano 9 równorzędnych nagród i 4 równorzędne wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych oraz wyróżniono udziałem w pokonkursowej wystawie prace 15 autorów.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

 

Nagrodzeni uczestnicy Pracowni Ceramiki Artystycznej działającej przy Centrum Kultury w Polkowicach:

kategoria wiekowa 7-10 lat

równorzędne nagrody

Blanka Rezler 

Paweł Turczynowicz

 

kategoria wiekowa 11-13 lat

równorzędne nagrody

Oliwia Turczynowicz (2 prace) 

równorzędne wyróżnienia

Maciej Bobeła 

Marta Jurasik 

Natalia Turczynowicz

 

kategoria wiekowa 14-16 lat

równorzędne nagrody 

Martyna Andrasz (2 prace) 

Zofia Bajus 

Daria Turkiewicz

równorzędne wyróżnienia

Nadia Żmigrodzka

 

kategoria wiekowa 17-19 lat

równorzędne nagrody

Seweryn Gołdyn 

Oliwia Jakubowicz

Karina Mościńska

 

 

Autorzy wyróżnieni udziałem w pokonkursowej wystawie:

Jacek Bobeła

Oliwer Biały 

Marta Biniek

Filip Kanikuła

Mikołaj Kanikuła 

Magda Dyczko 

Julia Dragan 

Zuzanna Fiszer 

Igor Jakubowski 

Mateusz Melnyczuk

Nadia Nowak

Piotr Nowakowski

Hanna Szczygieł

Zuzanna Szczygieł 

Patryk Żmigrodzki