„Kultura jest alternatywą”- projekt profilaktyczny dla dzieci i młodzieży

Kultura jest alternatywą” to kilka wydarzeń profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach projektu zrealizowane zostanie: koncert, projekcje filmów i spotkania z grami planszowymi. Podczas wydarzeń poruszone zostaną między innymi tematy uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz proces wychodzenia z  nałogu.

Na wszystkie wydarzenia obowiązują wcześniejsze zapisy. Zadanie sfinansowane jest z budżetu Gminy Polkowice z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Program:

I MUZYCZNY RESET

Koncert hiphopowy – 30 września, godz. 9.00, Aula

Na spotkanie zaprosiliśmy artystów ze środowiska muzycznego, którzy nie tylko tworzą rap, ale osobiście zetknęli się z problemem uzależnienia, a teraz o swoich doświadczeniach opowiadają m. in. na spotkaniach z uczniami szkół. Podczas spotkania wystąpi  Artur Theodor Lewandowski, który opowie o swoim życiu. Ponadto odbędą się warsztaty i pokazy beatboxingu w wykonaniu KarolaCarlo oraz freestyle’u, który zaprezentuje Mikołaj Mądrzyk (Mikser). Wydarzenie zakończy koncert Anatoma – Jakuba Nowaka.

Zadanie skierowane jest dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. Zapisy pod nr tel 76 746 88 26.

 

 

II NIE URYWAJ FILMU

Projekcja filmu „Najlepszy” – 6 października, godz. 9.00, Kino

Film „Najlepszy” (2017) w reżyserii Łukasza Palkowskiego opowiada historię życia Jerzego Górskiego. Podwójny triatlonista podążał do sukcesu krętymi ścieżkami, jedną z nich było uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Film otrzymał 10 nagród i 9 nominacji.

Po projekcji odbędzie się spotkanie z Jerzym Górskim.

Udział uczniów w projekcji filmu należy zgłosić do 1 października 2021 r. pod nr tel 76 746 88 18.

Zadanie skierowane jest dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

 

Projekcja filmu „Narodziny gwiazdy” –17 listopada, godz. 9.00, Kino

Film „Narodziny gwiazdy” (2018) w reżyserii Breadleya Coopera porusza problem uzależnienia od alkoholu, będącego ciemną stroną bycia sławnym, rozpoznawalnym. Nagrodzony Oscarem oraz Złotym Globem za najlepszą piosenkę.

Po projekcji nastąpi spotkanie z zaproszonym gościem: Zdzisławem Ząbkiem – certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Udział uczniów w projekcji filmu należy zgłosić do 12 listopada 2021 r. pod nr tel. 76 746 88 18.

Zadanie skierowane jest dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

 

 

III GRY BEZ PRĄDU

Spotkania przy grach planszowych, wrzesień – grudzień

Gry planszowe są ciekawą propozycją organizacji czasu wolnego, alternatywą dla skomputeryzowanego świata, który przede wszystkim pochłania najmłodsze pokolenia. Poprzez nasze warsztaty chcemy zachęcić uczniów do poznania nowej formy zabawy oraz nauki. Wypadkową tych działań jest również nauka koncentracji, wzmocnienie poczucia przynależności do grupy, oswajania dzieci z odnoszeniem sukcesów, jak i porażek, nauki przestrzegania zasad i szanowania ustanowionego prawa, umiejętności obserwacji, planowania i przewidywania działań przeciwnika.

Zadanie skierowane jest dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej i realizowane będzie na terenie szkoły. Zapisy pod nr tel 76 746 88 26.

 

Wydarzenia będą realizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi.