Benefis Michała Styszyńskiego

Serdecznie zapraszamy na benefis Michała Styszyńskiego!

Michał Styszyński w tym roku został honorowym obywatelem gminy Polkowice. W podziękowaniu za jego działalność artystyczną i pracę włożoną w szerzenie kultury w naszym regionie zdecydowaliśmy się zorganizować mu benefis. Podczas wydarzenia będzie można wysłuchać występów muzycznych oraz wspomnień rodziny i przyjaciół Pana Michała.

Miłość do muzyki zaszczepiono w nim w domu rodzinnym, a naukę gry na fortepianie rozpoczął już w młodzieńczych latach. Ukończył studia na Akademii Muzycznej w Poznaniu na wydziale dyrygentury chóralnej.  Przez prawie 30 lat sprawował funkcję kapelmistrza Orkiestry Górniczej, która pod jego kierownictwem zdobyła wiele nagród. Był także nauczycielem muzyki w Liceum Ogólnokształcącym w Polkowicach oraz kierownikiem muzycznym dziecięcej grupy wokalnej „Kleks”, działającej przy Ośrodku Kultury „Impresja” w Polkowicach. Prowadził chór kościelny w Polkowicach, który dwukrotnie zdobył nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Gospel. Obecnie wiceprezes Polkowickiego Towarzystwa Muzycznego, które rozwija muzycznie społeczeństwo gminy Polkowice. Ponadto aktywnie współpracuje z Centrum Kultury w Polkowicach, regularnie organizując okolicznościowe koncerty, w których biorą udział lokalni muzycy.

Przez kilkadziesiąt lat pracy Pan Michał Styszyński wykształcił muzycznie wiele pokoleń doskonałych muzyków, a orkiestra górnicza uległa znacznemu powiększeniu oraz zyskała uznanie i prestiż, którymi cieszy się do dziś. Orkiestra towarzyszy każdej zakładowej uroczystości – od festynów, lokalnych akademii po centralne obchody, koncertując z sukcesami w kraju i za granicą.

Benefis odbędzie się 24 września 2021 r. o godz. 18.00 w Kinie.
Darmowe zaproszenia do obioru w Galerii „Rynek 26”.