Nowa jakość Centrum

Dofinansowano z programu MKDNiS Infrastruktura domów kultury 2021.

Dzięki pozyskanym funduszom Centrum Kultury w Polkowicach zakupiło nowe wyposażenie, które pozwoli w pełni wykorzystać potencjał swoich budynków oraz pracowników. Wśród nabytków znalazły się m.in. nowe stoły i krzesła na wyposażenie 3 pracowni, naświetlacze RGBW do organizacji wydarzeń kulturalnych w salach i plenerze oraz meble do plenerowej strefy kultury znajdującej się przy Wiatraku Polkowice.

– Zakupione sprzęty posłużą przede wszystkim mieszkańcom naszego miasta – mówi Bogusław Godlewski, Dyrektor ośrodka. – Będą z nich korzystać na co dzień podczas oferowanych przez nas zajęć, koncertów i mniejszych wydarzeń, a także podczas spacerów w okolicy Wiatraka. Jest to kolejny ważny krok w unowocześnianiu naszej instytucji i kolejne środki pozyskane w ramach programów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Głównym celem zadania „Nowa jakość Centrum – doposażenie Centrum Kultury w celu poprawy warunków działalności kulturalno-edukacyjnej” jest wprowadzenie wysokich standardów lokalowych i podwyższenie jakości świadczonych usług w zakresie upowszechniania i udostępnia kultury w Gminie Polkowice, zwiększenie roli Centrum Kultury w przestrzeni publicznej oraz wzmocnienie jego znaczenia wśród lokalnej społeczności.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.