Konkurs wiedzy o środowisku

 

Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o środowisku mieszkańców gminy Polkowice reprezentowanych przez samorząd mieszkańców wsi z terenu gminy Polkowice.
Konkurs odbędzie się w dniu 22.10.2021 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie.

Każdy Samorząd Mieszkańców Wsi z terenu gminy Polkowice może zgłosić do udziału w konkursie 1 zespół. Zespół przedstawicieli Sołectwa musi składać się z 4 osób w tym:

– 1 osoba dorosła – mieszkaniec wsi w wieku od 26 roku życia,

– 2 osoby w wieku 11-20 lat,

– 1 dziecko w wieku do 10 lat.

Konkurs polega na rozwiązaniu zadań i udzieleniu odpowiedzi na pytania m.in. dotyczące ochrony powietrza, selektywna zbiórka odpadów, przyroda gminy Polkowice, miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Polkowic itp., przygotowane przez Komisję Konkursową.

Ponadto każda drużyna ma za zadanie przygotować prezentację reprezentowanego Sołectwa w formie filmu (czas trwania do 2 min.) nagranego aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym  nawiązującego do ciekawych miejsc w Sołectwie  lub jego historii itp.
Film należy dostarczyć  wraz z kartą zgłoszeniową.

Dodatkowo zespół może otrzymać 1 pkt. za każdą zgłoszoną i udokumentowaną inicjatywę społeczną mającą na celu np. podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców terenów wiejskich (w tym utrzymanie czystości i porządku, dbałość o środowisko przyrodnicze i walory turystyczne itp.), zrealizowaną przez SMW od września 2020 r. do dnia 14.10.2021 r.  – załącznik nr 3.

 

Zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami należy dostarczyć do 14 października 2021 r., godz. 15.00. w Centrum Kultury w Polkowicach (ul. Skalników 4) z dopiskiem “Konkurs wiedzy o środowisku”.

Szczegółowe informacje pod numerem 76 844 04 43.

 

Organizatorem konkursu Centrum Kultury w Polkowicach, ul. Skalników 4 przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich w Polkowicach.

Konkurs odbywa się z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania konkursu. O wszystkich zmianach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.