XXIV Przegląd Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie”

Zapraszamy do udziału w XXIV Przeglądzie Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie”, adresowanego do dzieci i młodzieży z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
Zadaniem dzieci i młodzieży jest prezentacja aktorska jednego utworu o charakterze humorystycznym, satyrycznym.
Konkurs odbędzie się w dniach 25-26 października 2021 r. (w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń konkurs odbędzie się tylko jednego dnia).

Karty zgłoszeniowe, opatrzone pieczęcią instytucji delegującej, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2021 r. (decyduje data wpływu) do Centrum Kultury w Polkowicach (ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice), lub na adres mailowy humorisatyra@ckpolkowice.pl w tym przypadku oryginał karty należy dostarczyć do CK Polkowice najpóźniej w dniu występu.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej.
Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

Do pobrania:
Karta zgłoszeniowa
Regulamin

 

Koordynatorem XXIV Przeglądu Teatru Jednego Aktora jest Pani Ewelina Turkiewicz (ewelina.turkiewicz@ckpolkowice.pl, tel. 76 746 88 26) –która w razie potrzeby odpowie na wszystkie pytania dotyczące szczegółów konkursu.