XXV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Srebrna Muza”

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Powiatu Polkowickiego do udziału w XXV Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Srebrna Muza”, który odbędzie się 23-24 listopada 2021 r.
Celem konkursu jest rozwijanie talentu recytatorskiego oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na piękno poezji.

 Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe:

  • klasy „0”-I
  • klasy II-III
  • klasy IV-VI
  • klasy VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

Zadaniem uczestników trzech pierwszych kategorii jest recytacja jednego wiersza dowolnego polskiego poety. Natomiast uczniowie klas VII–VIII, oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych mają zaprezentować wybrany utwór Cypriana Kamila Norwida.

W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

Karty zgłoszeniowe, opatrzone pieczęcią instytucji delegującej, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu) do biura Organizatora Centrum Kultury w Polkowicach (pierwsze piętro/pokój 122/ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice), lub na adres mailowy srebrnamuza@ckpolkowice.pl w tym przypadku oryginał karty należy dostarczyć do CK Polkowice najpóźniej w dniu występu.

 

Do pobrania:
Karta zgłoszeniowa
Regulamin

 

W przypadku złej sytuacji epidemiologicznej związaną z COVID-19 Konkurs „Srebrna Muza” odbędzie się w formie online.

Szczegółowe informacje tel. 76 746 88 18.

Wielkość liter
Kolory