EDYCJA ONLINE – XXV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Srebrna Muza”

UWAGA, ZMIANA FORMY KONKURSU!

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników XXV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Srebrna Muza”, który miał się odbyć 24 listopada w Kinie w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 1, tenże jest odwołany.

W związku z duża liczbą uczestników przebywających na kwarantannie Konkurs „Srebrna Muza” przybierze formę ONLINE.

ZASADY KONKURU ONLINE:

• prezentacja powinna być wykonana w warunkach domowych, wykonana telefonem komórkowym lub kamerą cyfrową w pozycji pionowej, z odległości 2-3m powinna być ujęta cała postać recytatora na neutralnym tle, bez użycia dodatkowych mikrofonów.

• Plik powinien być w jakości HD ( nie wyższej). Maksymalna wielkość pliku to 1 GB,

• prezentacja nie powinna być montowana i udoskonalana po nagraniu.

• kompletne zgłoszenie (zarejestrowaną prezentację, która będzie podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika) należy przesłać Organizatorowi drogą elektroniczną poprzez We Transfer www.wetransfer.com na adres mailowy: srebrnamuza@ckpolkowice.pl,

• przesłanie prezentacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2021 r. do godziny 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————

Harmonogram przebiegu
XXV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Srebrna Muza”
24 LISTOPADA – KINO POLKOWICE UL. DĄBROWSKIEGO 1

Godz. 8.00 – rejestracja uczestników konkursu w kategorii klas II-III
Godz. 8.15 – 9.15 – rozpoczęcie prezentacji
Godz. 9.45 – ogłoszenie wyników

Godz. 9.25 – rejestracja uczestników konkursu w kategorii klas 0-I
Godz. 10.10 – 11.50 – rozpoczęcie prezentacji
Godz. 12.20 – ogłoszenie wyników

Godz. 12.50 – rejestracja uczestników konkursu w kategorii IV-VI i VII – VIII oraz szkoły ponadpodstawowe
Godz. 13.00 – 15.00 – rozpoczęcie prezentacji
Godz. 15.30 – ogłoszenie wyników

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!

________________________________________________________________________________________

17 października 2021 r.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Powiatu Polkowickiego do udziału w XXV Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Srebrna Muza”, który odbędzie się 23-24 listopada 2021 r.
Celem konkursu jest rozwijanie talentu recytatorskiego oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na piękno poezji.

Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe:

  • klasy „0”-I
  • klasy II-III
  • klasy IV-VI
  • klasy VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

Zadaniem uczestników trzech pierwszych kategorii jest recytacja jednego wiersza dowolnego polskiego poety. Natomiast uczniowie klas VII–VIII, oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych mają zaprezentować wybrany utwór Cypriana Kamila Norwida.

W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

Karty zgłoszeniowe, opatrzone pieczęcią instytucji delegującej, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu) do biura Organizatora Centrum Kultury w Polkowicach (pierwsze piętro/pokój 122/ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice), lub na adres mailowy srebrnamuza@ckpolkowice.pl w tym przypadku oryginał karty należy dostarczyć do CK Polkowice najpóźniej w dniu występu.

Do pobrania:
Karta zgłoszeniowa
Regulamin
Harmonogram

W przypadku złej sytuacji epidemiologicznej związaną z COVID-19 Konkurs „Srebrna Muza” odbędzie się w formie online.

Szczegółowe informacje tel. 76 746 88 18.