Warsztaty kulinarne

Sołtys i Rada Sołecka wsi Nowa Wieś Lubińska

zapraszają na

WARSZTATY KULINARNE

10.12.22021 r.

Godz. 16.00 – 19.00

Świetlica wiejska w Nowej Wsi Lubińskiej

W programie uczestnicy przygotują tradycyjne potrawy wigilijne

Zadanie finansowane z budżetu gminy Polkowice