Małe i duże podróże na 6.0+ – cykl dla seniorów


„Małe i duże podróże na 6.0+” to cykl bezpłatnych warsztatów i spotkań o tematyce podróżniczej dla seniorów. W ramach projektu prowadzone są warsztaty rękodzieła, ruchowo – taneczne, kulinarne, teatralne, fotograficzne, z nowych technologii oraz wykłady. Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IV. Poniżej zamieszczamy szczegółowe harmonogramy zajęć.

W przypadku zainteresowaniem udziału w projekcie, prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem pod numerem telefonu (76) 746 88 15 lub osobiście w Centrum Kultury, ul. Skalników 4, I piętro pokój 114.