Zajęcia „Zdrowy kręgosłup” w Żukowie

Sołtys i Rada Sołecka wsi Żuków zapraszają na zajęcia ruchowe „Zdrowy kręgosłup”

PIERWSZE ZAJĘCIA 1 marca 2022 r. (wtorek)
od godz. 18.30 do 19.30 w świetlicy wiejskiej w Żukowie

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek z wyłączeniem 14.04, 03.05 i 16.06

ZADANIE FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY POLKOWICE