Przegląd Teatralny w ramach XXIII Obliczy Teatru

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu towarzyszącemu XXIII Obliczom Teatru. Przegląd będzie obejmował dwie formy występów:

Teatr Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie”, który jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Polkowickiego. Zadaniem dzieci i młodzieży jest prezentacja aktorska jednego utworu o charakterze humorystycznym, satyrycznym. Przewidujemy wyłącznie występy indywidualne.

„Kurtyna” – prezentacja dziecięcych teatralnych zespołów amatorskich. Ta forma jest adresowana do dzieci z terenu Gminy Polkowice. Grupy mają za zadanie wybrać oraz przedstawić jedną z następujących form teatralnych:

  • spektakl lalkowy,
  • teatr żywego planu,
  • teatr żywego planu wykorzystujący techniki animacji jako uzupełnienie żywego planu.

Przegląd odbędzie się w dniach 10-11 maja 2022r. (w przypadku większej liczby zgłoszeń konkurs będzie mógł się przedłużyć o jeden dzień tj. 12 maja).

Karty zgłoszeniowe, opatrzone pieczęcią instytucji delegującej, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu) do Centrum Kultury w Polkowicach (ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice), lub na adres mailowy przeglad@ckpolkowice.pl (w tytule prosimy wpisać: Humor i satyra/Kurtyna – zgłoszenie).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej.
Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Załączniki:
Regulamin
Karta zgłoszeniowa Teatr Jednego Aktora
Karta zgłoszeniowa Kurtyna

Koordynatorem XXIII Przeglądu Teatru jest Pani Agnieszka Kuklińska (tel. 76 746 88 18) – która w razie potrzeby odpowie na wszystkie pytania dotyczące szczegółów konkursu.

Sponsorem nagród w Teatrze Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie” jest Starostwo Polkowickie.