Nagrodzeni w konkursie Międzynarodowym!

Uczestnicy Pracowni Ceramiki Artystycznej działającej przy Centrum Kultury zostali nagrodzeni w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Architektura Lublina i okolic „Pejzaże Mistyczne”. Nasi podopieczni otrzymali nagrody specjalne:

Jacek Bobeła – Nagroda Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków – dr Urszuli Tomasiak
Natalia Turczynowicz – Nagroda Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych – pani Marii Teresińskiej – Wieczorek

GRATULUJEMY!

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 25  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Lublinie, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie      oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej.