Sprzedajemy dmuchańca

Centrum Kultury w Polkowicach sprzeda zjeżdżalnię pneumatyczną TITANIC!

  • Rok produkcji: 2009 r.
  • Stan idealny /praktycznie nieużywana!/
  • Parametry: szerokość 6 m, długość 9 m, wysokość 6 m
  • Cena minimalna brutto – 13.500 złotych /w tym VAT/
    Uwaga! oferty z niższą ceną nie będą uwzględniane.

Termin na złożenie oferty: do 20 lipca 2022 roku do godz. 14.00.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Centrum Kultury w Polkowicach, 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4 lub elektronicznej na adres: e-mail: zenon.czub@ckpolkowice.pl; decyduje moment wpływu oferty do sprzedającego. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana odrębna umowa sprzedaży.

Uwaga! Wystawiamy fakturę VAT.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez wyboru oferty i bez wskazania przyczyn.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży prosimy o kontakt z panem Zenonem Czub, tel. 602 124 097, e-mail: zenon.czub@ckpolkowice.pl.


Zdjęcia TITANICA: