Przegląd Teatralny

poniedziałek, 13 marca 2023

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Przeglądzie Teatralnym. Tradycyjnie odbędzie się on w dwóch odsłonach: Kurtyna dla grup teatralnych oraz Humor i Satyra w Poezji i Prozie, czyli przegląd teatru jednego aktora. Wydarzenie odbędzie się 25-26 kwietnia w polkowickim kinie.

KURTYNA
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Polkowice i odbywa się w 4 kategoriach:

  • grupy przedszkolne i klasa „0”,
  • klasy I-III,
  • klasy IV-VI,
  • klasy VII-VIII.

HUMOR I SATYRA W POEZJI I PROZIE:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Polkowickiego i odbywa się w jenej kategorii: klasy VI-VIII.

Zgłoszenia:
Karty zgłoszeniowe, opatrzone pieczęcią instytucji delegującej, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu) do Centrum Kultury w Polkowicach (ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice), lub na adres mailowy przeglad@ckpolkowice.pl (w tytule prosimy wpisać: Kurtyna/ Humor i Satyra – zgłoszenie). Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z regulaminem Przeglądu Teatralnego.


Informacja dotycząca daty i godziny prezentacji poszczególnych grup i osób zostanie podana na naszej stronie do 18 kwietnia.

red. administrator

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: