„Histoteka” w XIX Pałacu w Suchej Górnej

sobota, 3 grudnia 2022

Centrum Kultury w Polkowicach pozyskało środki finansowe (199 038,97) w ramach PROGRAMU INSTYTUTU DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ IM. ROMANA DMOWSKIEGO I IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO FUNDUSZ PATRIOTYCZNY – EDYCJA 2022 WOLNOŚĆ PO POLSKU na realizację projektu pod nazwą „Histoteka” w XIX Pałacu w Suchej Górnej.

Projekt zakłada utworzenie sali wystawowej pod nazwą „Histoteka” w XIX pałacu w Suchej Górnej. Zgodnie z projektem, zostało zakupione wyposażenie sali wystawowej, między innymi: instalacja multimedialna z tablicą interaktywną, gablotami, systemem ekspozycyjnym, manekinami oraz sprzętem komputerowym.

Celem naszego projektu jest poszerzanie wiedzy na temat dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej oraz ukazanie historii narodowej poprzez upowszechnianie wiedzy na temat wybitnych osiągnięć polskich naukowców, wynalazców oraz ludzi związanych z kulturą i sztuką. Dzięki temu projektowi uczestnicy i zwiedzający poznają dziedzictwo, które opierać się będzie na szacunku, więzi i współodpowiedzialności za nasz kraj. Poznanie wybitnych Polaków pozwoli młodemu pokoleniu być dumnymi obywatelami Polski, co przyczyni się do poszukiwania w nich samych różnych form realizowania swojego potencjału.

Ważnym elementem Histoteki będzie edukacja i kształtowanie szacunku do naszej “małej ojczyzny”. Lokalna historia oraz dziedzictwo kulturowe ma istotny wpływ na ogólnie rozumiany patriotyzm.

Ochrona polskich zabytków jest ważnym czynnikiem rozwoju społecznego i szczególnie ważnym celem dla budowania tożsamości. Szczególnie zależy nam na trosce i ochronie wspólnego materialnego i niematerialnego dziedzictwa narodowego. Polska spuścizna jest częścią uniwersalnych wartości Europy, wyróżnianie cech charakterystycznych dla naszej kultury i regionu ma za zadanie uświadamiać i dbać o pamięć naszych przodków. Pałac w Suchej Górnej odzyskuje dawną świetność, to barokowa perła regionu, w której spotka się historia z nowoczesnością.

red. lukasz

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: