Breakdance

Instruktor prowadzący Konstantin Kushchenko – od 10 lat prowadzi zajęcia breakdance dla dzieci.

KIEDY?
środy i piątki
godz.: 18:20-19:10

GDZIE:
Atelier Rynek 4a

DLA KOGO?
dzieci od 7 r.ż.

OPŁATA:
50 zł/miesiąc

Miesięczne opłaty za zajęcia dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny będą pomniejszone o 50%. Dodatkowo w lutym opłaty będą mniejsze o 50% w związku z zawieszeniem zajęć na czas ferii zimowych (zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2020 Dyrektora Centrum Kultury w Polkowicach z dnia 22.09.2020 r.).