Dziecięca pracownia plastyczna

Instruktor prowadząca: Kinga Wróblewska jest absolwentką ASP we Wrocławiu na kierunku Architektura Wnętrz. Na co dzień pracuje w Centrum Kultury w Polkowicach jako plastyk. Od 2017 r. prowadzi zajęcia z rysunku oraz od 2018 r. dziecięcą pracownię plastyczną.

Zajęcia plastyczne dla dzieci skupiają się na rozwijaniu umiejętności rysunkowych, malarskich oraz manualnych. Każde zajęcia to nowy temat, poznanie nowych technik i materiałów. Zajęcia rozpoczynają się od krótkiej rozmowy wprowadzającej do danego tematu. Staramy się zapoznać dzieci z wybranymi kierunkami w sztuce, konkretnym artystą lub jego dziełem.

KIEDY?
wtorek
– gr. I godz. 15.30-16.30

środa
gr. II godz. 15.30-16.30
gr. III godz. 16.35-17.35

GDZIE:
Centrum Kultury przy ul. Skalników 4

DLA KOGO?
dzieci od 6 r.ż.

OPŁATA:
40 zł/miesiąc

Miesięczne opłaty za zajęcia dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny będą pomniejszone o 50%. Dodatkowo w lutym opłaty będą mniejsze o 50% w związku z zawieszeniem zajęć na czas ferii zimowych (zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2020 Dyrektora Centrum Kultury w Polkowicach z dnia 22.09.2020 r.).