O Centrum Kultury

Centrum Kultury w Polkowicach jest samorządową instytucją kultury, powstałą w wyniku połączenia w 2020 roku Polkowickiego Centrum Animacji i Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie.

Celem działalności Centrum jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Polkowice, podejmowanie działań na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury, tworzenie warunków do dostępu do dóbr kultury, a także organizowanie innej działalności pobudzającej aktywność mieszkańców, w tym działań o charakterze rekreacyjnym, turystycznym i promocyjnym.

Wielkość liter
Kolory