Pracownia Szkła Artystycznego

Instruktor prowadząca: Agata Baran

Warsztaty Szkła Artystycznego skierowane są do miłośników sztuki, a w szczególności do wszystkich tych którzy chcą poznać od podstaw warsztat wykonania witrażu czy pracy artystycznej w technice fusingu.

Pracownia od wielu lat realizuje program, który obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z witrażem (Tiffany’ego) i zdobywanie wiedzy, tak aby nie mając jeszcze doświadczenia w tym temacie można było wykonać samodzielnie interesującą pracę. Dzięki wytrwałości i cierpliwości niewątpliwie jesteście w stanie uzyskać imponujące rezultaty.

Podczas zajęć uczestnicy nauczą się technik i projektowania ,obróbki i cięcia szkła, lutowania a także poznają historię witrażownictwa i  fusingu. Wykonają wg własnego projektu; zegar, paterę na owoce, zawieszkę do okna, świecznik, biżuterię lub lampę, oraz inną sztukę użytkową. Te kolorowe szkiełka które są najważniejszym elementem pracy powodują że świat sztuki staje się wam bliższy, a czas spędzony w Pracowni bardzo twórczy.

KIEDY?
środy
młodzież: godz. 16.00-17.00
dorośli: godz. 16.30-18.00

GDZIE:
Centrum Kultury przy ul. Skalników 4

DLA KOGO?
młodzież od 12 r.ż. i dorośli

OPŁATA:
45 zł/miesiąc

Miesięczne opłaty za zajęcia dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny będą pomniejszone o 50%. Dodatkowo w lutym opłaty będą mniejsze o 50% w związku z zawieszeniem zajęć na czas ferii zimowych (zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2020 Dyrektora Centrum Kultury w Polkowicach z dnia 22.09.2020 r.).