Projekt „Wspieramy Zawodowców”

W tym miejscu realizowany jest staż uczniowski w ramach projektu „Wspieramy Zawodowców”

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w okresie 2 lat w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Polkowickiego (Zespole Szkół w Chocianowie i Zespole Szkół w Polkowicach) – poprzez wzrost kompetencji 190 uczniów, 15 nauczycieli oraz doposażenie 3 pracowni zawodowych – zwiększający szanse uczniów na zatrudnienie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 690 937,64 PLN