Rysunek

Instruktor prowadząca: Kinga Wróblewska jest absolwentką ASP we Wrocławiu na kierunku Architektura Wnętrz. Na co dzień pracuje w Centrum Kultury w Polkowicach jako plastyk. Od 2017 r. prowadzi zajęcia z rysunku oraz od 2018 r. dziecięcą pracownię plastyczną.

Zajęcia rysunku prowadzone są dla dzieci i dorosłych. Nauka w pracowni rozpoczyna się od podstaw rysunku z natury: kompozycja, różnice walorowe, proporcje, elementy perspektywy, światłocień. Po zrealizowaniu programu podstawowego możemy zabrać się za inne zagadnienia takie jak:  studium draperii, różnicowanie faktur, studium dłoni, techniki mieszane.

KIEDY?
poniedziałki:
– dzieci 15:30 – 17.00
– młodzież i dorośli 17.00 – 18.30

GDZIE?
Centrum Kultury przy ul. Skalników 4

DLA KOGO?
dzieci i młodzież

OPŁATA:
40 zł/miesiąc

Miesięczne opłaty za zajęcia dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny będą pomniejszone o 50%. Dodatkowo w lutym opłaty będą mniejsze o 50% w związku z zawieszeniem zajęć na czas ferii zimowych (zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2020 Dyrektora Centrum Kultury w Polkowicach z dnia 22.09.2020 r.).