O Centrum Kultury

Centrum Kultury w Polkowicach jest samorządową instytucją kultury, powstałą w wyniku połączenia w 2020 roku Polkowickiego Centrum Animacji i Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie.

Celem działalności Centrum jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Polkowice, podejmowanie działań na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury, tworzenie warunków do dostępu do dóbr kultury, a także organizowanie innej działalności pobudzającej aktywność mieszkańców, w tym działań o charakterze rekreacyjnym, turystycznym i promocyjnym.

Centrum Kultury zajmuje się przygotowywaniem oraz realizacją całorocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Polkowice. Do zadań instytucji należy organizacja wydarzeń okolicznościowych związanych zarówno ze świętami narodowymi, m.in. Świętem Narodowym Trzeciego Maja, Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego czy Narodowym Świętem Niepodległości, jak i międzynarodowych i ogólnopolskich świąt rodzinnych, branżowych i obrzędowych, takich jak Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Barbórka, Walentynki itp. W ramach ww. okoliczności organizujemy oficjalne uroczystości, ale także koncerty, konkursy i inne działania animacyjne.

Ponadto dział organizacji imprez i edukacji przygotowuje ofertę wydarzeń kulturalno-rozrywkowych – spektakli teatralnych, koncertów muzycznych i występów kabaretowych. W zakresie tej działalności organizowane są zarówno pojedyncze wydarzenia, jak i wydarzenia cykliczne, np. Festiwal „Oblicza Teatru” Polkowickie Dni Teatru, cykl koncertów muzyki poważnej „Musica in Ecclesia” i cykliczne imprezy plenerowe – Dni Polkowic, Gminne Święto Plonów, czy Jarmark św. Sebastiana. 

Prowadzona jest także całoroczna działalność edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych. W ofercie znajdują się m.in. zajęcia teatralne i wokalne, różnorodne zajęcia taneczne, szkółka szachowa oraz cała gama zajęć prowadzonych przez naszą pracownię artystyczną – zajęcia ceramiczne, malarstwa, szkła artystycznego czy rysunku. Ofertę uzupełniają dodatkowo w ciągu roku, organizowane okolicznościowe warsztaty rękodzielnicze, na przykład tworzenia ozdób wielkanocnych i bożonarodzeniowych, tworzenia różnorodnej biżuterii, czy akcesoriów do domu wykonanych m.in. z filcu czy ratanu. Szeroka oferta zajęć dostępna jest zarówno w Ośrodku Kultury, jak i 15 podległych świetlicach gminnych. Regularnie prowadzone są także działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Instytucja zajmuje się również koordynacją i nadzorowaniem funkcjonowania dwóch zespołów ludowych – Podolanek i Sobinian oraz Chóru Cantabile a także nadzoruje działania Polkowickiego Centrum Wolontariatu oraz prowadzi wynajęcia świetlic wiejskich.

Centrum Kultury prowadzi swoje działania i sprawuje opiekę nad wieloma miejscami na terenie gminy Polkowice, są to:

  • Budynek przy ul. Skalników 4
  • Kino przy ul. Dąbrowskiego 1
  • Atelier Rynek 4a
  • CieKawa – kawiarnia z dodatkiem kultury Rynek 26
  • Salon Rynek 27
  • Wiatrak Polkowicki przy ul. Młyńskiej 1
  • budynki 15 świetlic na terenach wiejskich (Biedrzychowa, Dąbrowa, Guzice, Jędrzychów, Kaźmierzów, Komorniki, Moskorzyn, Nowa Wieś Lubińska, Pieszkowice, Sobin, Sucha Górna, Tarnówek, Trzebcz, Żelazny Most, Żuków)

Strony w dziale:

Strony w dziale: