Szkółka szachowa

Instruktor prowadzący: Ireneusz Jankowiak. Sędzia turniejów szachowych organizowanych na terenie Gminy Polkowice. Od wielu lat prowadzi szkółkę szachową w Centrum Kultury, która cieszy się dużym zainteresowaniem.

Szkółka szachowa to zajęcia zarówno dla dzieci i dorosłych. Na zajęciach uczestnicy uczą się podstaw gry w szachy. Poznają podstawowe pojęcia, nazwy, ruchy pionkami oraz figurami szachowymi. Zajęcia te kształcą pamięć, uczą logicznego myślenia a także cierpliwości.

KIEDY?
poniedziałki i środy
godz. 17.15-18.15

GDZIE:
Centrum Kultury przy ul. Skalników 4

DLA KOGO?
dzieci od 6 r.ż., młodzież i dorośli

OPŁATA:
20 zł/miesiąc

Miesięczne opłaty za zajęcia dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny będą pomniejszone o 50%. Dodatkowo w lutym opłaty będą mniejsze o 50% w związku z zawieszeniem zajęć na czas ferii zimowych (zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2020 Dyrektora Centrum Kultury w Polkowicach z dnia 22.09.2020 r.).