Wspólnie uczcijmy pamięć powstańców

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17:00 wybuchło Powstanie Warszawskie – największa operacja militarna działającej w podziemiu Armii Krajowej skierowana przeciwko okupującym Polskę wojskom niemieckim. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, postanowiliśmy upamiętnić to wydarzenie oraz jego uczestników.

Czytaj dalej