Warsztaty perkusyjne

Prowadzący: Paweł Czerwiński nauczyciel, współpracuje z Centrum Kultury od wielu lat.

Warsztaty mają na celu kreowanie i rozwijanie aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej, zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi gry na perkusji, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych. Dają również szansę na ciekawe spędzenie czasu i stworzenie własnego zespołu. System prowadzonych zajęć jest oparty na najpopularniejszych materiałach edukacyjnych. Początkujący adepci uczą się podstaw, zagadnień technicznych, oraz cierpliwości i wytrwałości w indywidualnym rozwoju. Przy perkusistach już grających w zależności od stopnia zaawansowania zwracana jest uwaga na sposób w jaki grają, walcząc tym samym z nabytymi i niepożądanymi nawykami, konsultuje wiele istotnych zagadnień związanych m.in. z doborem instrumentu, sposobem wykonywanych ćwiczeń, etc. Program zajęć jest dostosowany do poszczególnych grup wiekowych ich uczestników.

KIEDY:
czwartki
gr. I godz. 17:00 17:30
– gr. II godz. 17:30 – 18:00
– gr. III godz. 18:00 – 18:30
– gr. IV godz. 18:30 – 20:00

GDZIE?
Centrum Kultury przy ul. Skalników 4

ODPŁATNOŚĆ:
60 zł/miesiąc

DLA KOGO?
dzieci od 7 r.ż, młodzież i dorośli

Miesięczne opłaty za zajęcia dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny będą pomniejszone o 50%. Dodatkowo w lutym opłaty będą mniejsze o 50% w związku z zawieszeniem zajęć na czas ferii zimowych (zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2020 Dyrektora Centrum Kultury w Polkowicach z dnia 22.09.2020 r.).