Ochrona danych osobowych (RODO)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/E informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach przy ul. Skalników 4, e-mail: sekretariat@ckpolkowice.pl, tel. (76) 746 88 10
  2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pełni wyznaczony przez nas Inspektor Ochrony Danych – Jędrzej Bajer. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@odoplus.pl, nr telefonu: 533 80 70 40
  3. Przetwarzamy dane osobowe, które zbierane są w ramach zapisów na zajęcia organizowane przez Centrum Kultury w Polkowicach , udziału w warsztatach czy imprezach organizowanych przez naszą instytucję oraz w ramach świadczonych przez nas usług.
  4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja celów statutowych naszej instytucji.
  5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o przepisy prawa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także w oparciu o nasz Statut i inne regulaminy dotyczące zasad korzystania z naszych usług lub na podstawie Państwa zgody.
  6. Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, dostawcom usług IT na rzecz Centrum Kultury w Polkowicach , operatorom pocztowym i kurierom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa np. sądy.
  7. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu gdy nie wycofają Państwo zgody lub do momentu do jakiego będą nam potrzebne zgodnie z przepisami prawa.
  8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
  9. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Strony w dziale:

Strony w dziale: